Thursday, 8 December 2011

CONTOH RPH KSSR TAHUN 2


Rancangan Pelajaran Harian
TAHUN                      : 2 BARATHI

BIL. MURID             : 17 ORANG

MASA                         : 30 minit

TEMA                        : KEBUDAYAAN,KESENIAN DAN ESTETIKA

TAJUK                     : Pakaian Tradisional Masyarakat Malaysia

Standard Kandungan       : 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang  
                                                   betul menggunakan bahasa yang indah secara didik   
                                                   hibur                                                .
FOKUS UTAMA                  :
Standard Pembelajaran   : 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang  
                                             betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz  
                                             menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.
                                                     
Standard Kandungan       : 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula  
                                              dengan tepat menggunakan   sebutan yang jelas dan  
                                              intonansi yang betul
                                                   
FOKUS SAMPINGAN         :
Standard Pembelajaran : 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan   
                                             tepat, sebutan yang jelas dan                                                                         
                                             intonansi yang betul menggunakan ayat majmuk

OBJEKTIF                : Pada akhir pengajaran, murid dapat:
                              1. melafazkan pantun dengan sebutan yang jelas dan intonasi
                                  yang betul dan memadankan maksud pantun dengan  
                                  gambar yang betul                                             
                                         2.bercerita tentang pakaian tradisional dengan sebutan   
                                           yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan   ayat   
                                           tunggal dan majmuk
                                              
PENGISIAN KURIKULUM            : i. Ilmu: Kajian Tempatan
                                             ii. Nilai: Kerjasama, Hormat-menghormati

KBT                           : Kreativiti dan Inovasi , Belajar Cara Belajar – bacaan intense

SISTEM  BAHASA :Tatabahasa: Kata nama khas

MEDIA                       : Teks bacaan, kad gambar, lembaran kerja                       
                                     

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
LANGKAH
DAN
MASA
AKTIVITI

PENGISIAN  KURIKULUM
CATATAN


Langkah 1

5 MINIT

1.    Murid menamakan pakaian   
tradisional yang dipakai oleh murid.
2.    Murid dan guru bersoal jawab  
tentang setiap gambar mengikut maklumat pemakainya:
- siapa yang memakai?
- Bila baju ini dipakai?

KP:
Verbal linguistik
KB:
Menjana idea
Kreativiti dan inovasi

- frasa persediaan
-frasa imaginasi
-frasa perkembangan
-frasa tindakan

 
gambar pakaian tradisionalLangkah 2

10 MINIT


1.    Murid dibimbing melafazkan   
pantun 2 kerat dengan sebutan dan intonasi yang betul.

2.    Murid melafazkan pantun 2  
kerat secara kelas dan secara berkumpulan.

3.    Murid melafazkan pantun 2 kerat  secara individu dengan sebutan dan intonasi yang betul.

     4   Murid-murid diminta 
          melekatkan kad  
          perkataan pada gambar   
          pakaian yang  sesuai.

     5   Murid diminta bercerita 
          menggunakan ayat  
          majmuk  tentang
          pakaian yang telah


Verbal linguistik
KB:
Menghubungkait

Kreativiti dan inovasi

- frasa persediaan
- frasa imaginasi
-frasa perkembangan
-frasa tindakanLampiran 2- teks pantun


Baju kurung baju Melayu,
Dipakai anggun orang Melayu
 
Perut kenyang makan taufu,
Loh riang memakai samfu.
 
Pergi ke kedai membeli roti,
Pak Thurai memakai dhoti.


 

Media:
- Gambar
Pakaian tradisional


Kad gambar


Kad perkataan

               baju Melayu
baju kurung
ceongsam
samfu
dhoti
sari
Langkah 3

10 MINIT

1.    Murid diedarkan lembaran  
kerja 1.

      2.Murid membaca dan  
         memadankan ayat
         dengan gambar.

      3.Murid membandingkan  
         perbezaan pakaian
         bagi setiap kaum.

     4 Murid diedarkan baju   
        tradisional yang
        menggambarkan kaum di  
        Malaysia mengikut
        imaginasi mereka.

KP:
Verbal linguistik
Kreativiti dan inovasi
- frasa persediaan
- frasa imaginasi
-frasa perkembangan
-frasa tindakan
Lembaran KerjaLangkah 4

5 MINIT
Pentaksiran

1.    Murid diedarkan kad pantun.

      2. Murid melafazkan   
          pantun dalam kumpulan
          dan dibimbing oleh   
          murid.

KP:
Verbal linguistik

Pantun
 

Baju kurung baju Melayu,

Dipakai anggun orang Melayu.


Perut kenyang makan taufu,

Loh riang memakai samfu.


Pergi ke kedai membeli roti,
Pak Thurai memakai dhoti    

1 comment:

  1. teacher can i get ny rph bt.. plz jennely10@yahoo.co.uk

    ReplyDelete