Thursday, 8 December 2011

* LATIHAN TATAHBAHASA 2


Latihan  2
Kata Tanya
Isikan tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan pperkataan yang sesuai .
Bagaimana   Bila     Siapa    Mengapa
             Berapa             Mana
  1) Cikgu Bala hendak tahu ____________ kamu berdua bergaduh .
  2) __________ kah ayah kamu hendak ke Pulau  Pinang ?
3) Kok Leong ingin tahu _________harga sehelai seluar itu .
4) Saya terlupa di _________ Saya menyimpan buku itu .
5) ________kah Puan Wong membuat kuih ini ?
6)________ kah yang mengambil buah-buahan di dalam bakul itu ?
¡¡
SOALAN  7  hingga  10                        
Isikan tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan perkataan yang sesuai .
7) ___________ kah ( Siapa , Apa ) yang pergi ke sana dengan kamu ?
8) Saya tidak tinggal di ___________ ( bila , mana ) rumah Hwee Lan .
9) ___________ kah ( Siapa , Bila ) kamu berdua hendak pulang ke kampung ?
10) Leela tidak tahu _________ ( Apa , Siapa ) yang memanggilnya .

JAWAPAN:   Latihan  2
   Isikan tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan pperkataan yang sesuai .
Bagaimana   Bila     Siapa    Mengapa
             Berapa             Mana
  1) Cikgu Bala hendak tahu _mengapa_kamu berdua bergaduh ?
  2)       Bila        kah ayah kamu hendak ke Pulau  Pinang ?
3) Kok Leong ingin tahu   berapa    harga sehelai seluar itu .
4) Saya terlupa di    mana     Saya menyimpan buku itu .
5)    Bagaimana   kah Puan Wong membuat kuih ini ?
6)   Siapa   kah yang mengambil buah-buahan di dalam bakul itu ?
¡¡
SOALAN  7  hingga  10                        
Isikan tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan perkataan yang sesuai .
7)     Siapa     kah ( Siapa , Apa ) yang pergi ke sana dengan kamu ?
8) Saya tidak tinggal di     mana     ( bila , mana ) rumah Hwee Lan .
9)   Bila    kah ( Siapa , Bila ) kamu berdua hendak pulang ke kampung ?
10) Leela tidak tahu    siapa     ( Apa , Siapa ) yang memanggilnya .

No comments:

Post a Comment