Thursday, 8 December 2011

* LATIHAN TATAHBAHASA 3


LATIHAN 3
KATA ADJEKTIF DAN KATA ADVERBA
1. Kata Adjektif ialah kata yang menerangkan sifat sesuatu kata nama seperti  
    benda,orang,tempat,keadaan dan sebagainya.
2. Kata Adjekfit juga dikenali sebagai
Kata Safit.
Contoh Kata Adjektif
Contah Ayat
nakal
garang
besar
tebal
lurus
Chee Keong seorang budak yang nakal.
Lembu janntan itu sangat
garang.
Rumah
besar itu sangat cantik.
Buku itu
tebal.
Pembaris ini
lurus.
3. Kata Adverba ialah kata yang menerangkan sesuatu perbuatan atau kata kerja.
Contoh Kata Adverba
Contoh Ayat
tinggi
kencang
perlahan
gelojoh
lebat
Burung itu terbang tinggi.
Angin bertiup dengan
kencang.
Pak Ali berjalan dengan
perlahan.
Budak nakal itu makan nasi dengan
gelojoh.
Pokok mangga itu berbuah dengan
lebat.

LATIHAN 3
Pilih jawapan yang paling sesuai untuk mengisi tempat kosong di bawah.
1. Kuih-muih yang dijual oleh penjaja oleh penjaja itu sangat____________ .
A.lazat
B.merdu
C.gembira
D.mewah

2. Rumah Siti terletak____________ dari sini .
A.jauh
B.panjang
C.lama
D.jarang

3.Pelajar yang_________itu sangat disayangi oleh kedua-dua ibu bapanya.
A.bodoh
B.malas
C.pandai
D.degil

4.Pekerja yang rajin itu __________datang awal ke sekolah .
A.lewat
B.selalu
C.malas
D.jarang

5.Budak kecil itu tidak dapat mengangkat yang ___________ itu .
A.berat
B.ringan
C.kecil
D.lembut

6.Laut itu sangat ____________kerana mengandungi banyak garam .
A.manis
B.masam
C.pahit
D.masin

7.Air sungai itu mengalir dengan___________ selepas hujan lebat .
A.laju
B.deras
C.cepat
D.lambut

8.Pemuda itu suka membawa keretanya dengan___________.
A.kuat
B.fasih
C.cergas
D.laju

9.Angin bertiup dengan__________di kawasan itu malam tadi .
A.laju
B.kuat
C.kencang
D.deras

10.Bayi itu tidur dengan_________nya di dalam buaian .
A.sedap
B.merdu
C.nyenyak
D.seronok

Pilih jawapan yang paling sesuai untuk mengisi tempat kosong di bawah.
1. Kuih-muih yang dijual oleh penjaja oleh penjaja itu sangat lazat.
A.lazat
B.merdu
C.gembira
D.mewah

2. Rumah Siti terletak jauh dari sini .
A.jauh

B.panjang
C.lama
D.jarang

3.Pelajar yang pandai itu sangat disayangi oleh kedua-dua ibu bapanya.
A.bodoh
B.malas
C.pandai
D.degil

4.Pekerja yang rajin itu  selalu datang awal ke sekolah .
A.lewat
B.selalu
C.malas
D.jarang

5.Budak kecil itu tidak dapat mengangkat yang berat   itu .
A.berat
B.ringan
C.kecil
D.lembut

6.Laut itu sangat  masin kerana mengandungi banyak garam .
A.manis
B.masam
C.pahit

D.masin
7.Air sungai itu mengalir dengan deras selepas hujan lebat .
A.laju
B.deras
C.cepat
D.lambut

8.Pemuda itu suka membawa keretanya dengan laju.
A.kuat
B.fasih
C.cergas
D.laju

9.Angin bertiup dengan kencang di kawasan itu malam tadi .
A.laju
B.kuat
C.kencang
D.deras

10.Bayi itu tidur dengan nyenyaknya di dalam buaian .
A.sedap
B.merdu
C.nyenyak
D.seronok

No comments:

Post a Comment